Het Spoor Terug

Wi egi sani 7: Suriname en de Tweede Wereldoorlog 2

Het Spoor Terug

Wi egi sani 7: Suriname en de Tweede Wereldoorlog 2

Deel 7 van de serie over de geschiedenis van Suriname, tevens deel 2 van het tweeluikje over de tijd van de Tweede Wereldoorlog, behandelt ondermeer de controverse tussen Wim Bos Verschuur en gouverneur Kielstra.
Statenlid Bos Verschuur (van beroep tekenleraar) schrijft in het voorjaar van 1943 een petitie tegen Kielstra, waarin om een nieuwe gouverneur wordt gevraagd; de pas vrijgelaten Gunther is een van de 780 ondertekenaars.
Interviews met:
-George Gunther, na de inval van de Duitsers in Nederland geïnterneerd aan de Coppieweg en diens voormalige bewaker William Abendanon;
-Percy Wijngaarden, de zoon van Jantje Wijngaarden ; deze laatste schreef destijds in het blad Suriname regelmatig felle stukken tegen het beleid van gouverneur Kielstra;
-Jimmy Douglas, een voormalig politieman die vertelt dat in het politiekorps in die dagen sympathie bestond voor de Duitsers;
-Edmund Causolea, een van de volgelingen van Bos Verschuur en lid van de Gehindi, de Surinaamse Geheime Inlichtingen, die vlak na de arrestatie van Bos Verschuur werd opgericht;
Jimmy Douglas was een der agenten die in de maand oktober daarop de eerste leden van de Gehindi arresteerde.

advertentie