Het Spoor Terug

Wi egi sani 8: Jopie Pengel, een man van het volk

Het Spoor Terug

Wi egi sani 8: Jopie Pengel, een man van het volk

Deel 8 van "Wi egi sani", oftewel:"Ons eigen ding", getiteld:"Jopie Pengel, een man van het volk".
Na de Tweede Wereldoorlog wordt Suriname bestuurd door de leiders van de inheemse partijen. De creoolse bevolking schaart zich enthousiast achter volksjongen Jopie Pengel, die de Nationale Partij Suriname opricht. Aan het woord komen Pengels jeugdvriend Tam A Klan en partijpropagandiste Fransje Gomez.