Het Spoor Terug

Wi egi sani 9: Wi egi sani

Het Spoor Terug

Wi egi sani 9: Wi egi sani

Deel 9 van serie over de geschiedenis van Suriname heet "Wi egi sani", net zoals de serie zelf. De aflevering staat in het teken van de culturele beweging Wi egi sani, die in de jaren 50 in Nederland opkwam voor de eigen Surinaamse taal en cultuur, maar die zich vervolgens ontwikkelde tot een nationalistische partij (PNR) onder leiding van Eddy Bruma, een partij die een grote rol zou spelen in de Surinaamse strijd om onafhankelijkheid.
Aan het woord komen;
-Hugo Kooks, een Surinamer die in 1950 in Nederland aankomt en meteen werk vindt als lasser;
-de onderwijzer Eugene Gessel, een der initiatiefnemers van Wi egi sani;
-de inmiddels overleden aannemer Sep Tam, een man die zich destijds bijzonder aangetrokken voelde tot de ideeën van Eddy Bruma.
HA-fragmenten: een verslag van het koninklijk bezoek aan Suriname in 1955; een fragment uit een interview dat gehouden werd met Eddy Bruma vlak voor de verkiezingen van 1969.

advertentie