Het Spoor Terug

Wi egi sani 11: De CONS

Het Spoor Terug

Wi egi sani 11: De CONS

Laatste aflevering van de elfdelige Spoor-Terug-serie "Wi egi Sani", over de geschiedenis van Suriname.
In 1975 wordt Suriname onafhankelijk; Nederland en Suriname delen de verantwoordelijkheid voor de economische ontwikkeling van Suriname; Nederland zegt hiervoor 3,5 miljard toe. De uitkering van dit bedrag is echter gebonden aan allerlei voorwaarden, opgesteld door de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland Suriname, de CONS. Veel door Suriname ingediende voorstellen worden echter afgewezen, en als Nederland na de decembermoorden van 1982 eenzijdig de relatie opschort, is het grootste deel van het bedrag nog niet besteed.
Te horen in deze aflevering:
-George Pierre, behorend tot de (oorspronkelijke) bevolkingsgroep der Indianen; spreekt over de grootscheepse plannen voor de opbouw van de Sur. economie;
-Dr.Ir. Frank Essed, in een fragment uit een door John Jansen van Galen in 1971 gemaakt interview; over de wenselijkheid van de politieke onafhankelijkheid naast die van de economische onafhankelijkheid;
-Prof. Ferdinand van Dam, voornaamste ambtenaar van minister Pronk tijdens het kabinet Den Uyl, lid van de CONS, nu Nederlands vertegenwoordiger bij de OESO te Parijs;
-Derk Ferrier, destijds, evenals tegenwoordig, directeur van een ontwikkelingsbureau in Paramaribo;
-Michael Cambridge, Sur. minister van Opbouw, in een interview met Ben Wamelink van de KRO, een fragment uit 1975.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie