Het Spoor Terug

't Heike 1: het ontstaan van 't Heike

Het Spoor Terug

't Heike 1: het ontstaan van 't Heike

Deel 1 van de vierdelige serie "'t Heike, de geschiedenis van St. Willebrord, een dwars dorp in West-Brabant".
Samenstelster Elke Couperus gaat met Broeder Kees Bakker terug naar het begin: de ontstaansgeschiedenis, de naamswijziging van 't Heike in St. Willebrord, de armoede, het analfabetisme en de slechte reputatie van het dorp.
Geïnterviewden:
-Broeder Kees Bakker;
-Kees Brouwers;
-Antoon Koevoets, alias De Smel;
-Leo Gabriels;
-Wim van Est.
Van Est en Bakker komen oorspronkelijk niet uit St. Willebrord.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie