Het Spoor Terug

Buurthuis de Mussen 2

Het Spoor Terug

Buurthuis de Mussen 2

Deel 1 van tweeluik over de geschiedenis van Buurthuis de Mussen in de Haagse Schilderswijk. Deze aflevering gaat over de naoorlogse periode en de toekomst van het buurthuis.
Vraaggesprekken met oud-bezoekers en buurthuisleiders over de armoede in de oorlog, de recreatieve en educatieve activiteiten na de oorlog, de sociale functie, het taboe op seks en de oprichting van de vereniging 'Jonggehuwd Oud Mussen' (JOM). Een JOM-lid over zijn liefde voor het
buurthuis: "Mijn 'Mussen' is m'n leven en het zal m'n leven blijven tot m'n dood toe".
Vraaggesprek met de huidige buurthuismedewerkers over de problemen met jongeren uit etnische minderheden, de educatieve activiteiten en de dreigende subsidiestop.
Geïllustreerd met het door oud-clubhuisbezoekers gezongen clubhuislied.

Achtereenvolgens:
Clubhuislied gezongen door oud-clubhuisbezoekers. Inleiding door presentator.
Oud-bezoekers over de naoorlogse periode en de jaren vijftig.
Een JOM-lid: "Myn 'Mussen' is m'n leven (...)".
Bezoek aan het buurthuis. Vraaggesprek met buurthuismedewerkers over de huidig problemen en projecten van het buurthuis.
Clubhuislied gezongen door oud-clubhuisbezoekers.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie