Het Spoor Terug

Land in zee 2: De Wieringermeer

Het Spoor Terug

Land in zee 2: De Wieringermeer

Tweede deel van de 7-delige Spoor Terug-serie Land in Zee, over de inpoldering van Nederland.
Deze aflevering behandelt de inpoldering van de Wieringermeer in de jaren twintig en dertig en bevat vraaggesprekken met o.a.: oud-dijkarbeiders; bedrijfsboeren; een oud-greppelgraver; een middenstander en een sociaal werkster.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het zware dijkarbeiderswerk; de slechte gezondheidszorg; de armoede; de 'barre' winter van 1929 en
het pioniersbestaan.
Geïllustreerd met fragmenten van het Polygoonjournaal (25-05-1932).

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie