Het Spoor Terug

Land in zee 5: De uitverkorenen

Het Spoor Terug

Land in zee 5: De uitverkorenen

Aflevering 5 van de zevendelige Spoor Terug-serie Land in Zee, over de inpoldering van Nederland; over de selectie voor het wonen in de Noordoostpolder en de opstandige jeugd.
In deze aflevering staat de naoorlogse ontwikkeling van de Wieringermeer en de Noordoostpolder centraal. Vraaggesprekken met de eerste boeren,
burgers en een ambtenaar over onderwerpen als: de landuitgifte; de op het 'gelijkheidsideaal' gebaseerde selectiecriteria van toekomstige polderbewoners; de landinrichting; de spreiding van verschillende beroepsgroepen en geloofsgemeenschappen; de 'opstandige' Emmeloordse jeugd in de jaren vijftig en de eenzijdige bevolkingsopbouw van jonge en gezonde mensen. Een oudere polderbewoner: "De wijsheid van de ouderen ontbrak."

Aan het woord:
- boerenzoon Frans Simmes die na de oorlog solliciteert naar een stuk land.
- Robert Mulder, die in 1952 met Pa en Ma in Emmeloord komt wonen.
- De heer Lindenberg, verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid in de polder vanaf 1947.
- mevrouw Muller, die fraaie herinneringen heeft aan het huisbezoek van de toelatingscommissie.
- Frans Bakker, die bij zijn sollicitatie ervaart dat Walcherse boeren voor gaan.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie