Het Spoor Terug

Land in zee 7 en slot: de bouw van Lelystad

Het Spoor Terug

Land in zee 7 en slot: de bouw van Lelystad

Aflevering 7 en slot van de zevendelige Spoor Terugserie "Land in zee", over de inpoldering van de Zuiderzee.
Deze aflevering gaat over de bouw van Lelystad. Het moet een overloopgebied worden voor het overbevolkte westen des lands. Er is een stad gepland van 100.000 inwoners. Geestelijk vader was stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren.
In deze aflevering staat de ontwikkeling van Lelystad centraal.
Vraaggesprekken met de eerste bewoners van Lelystad over: de 'moderne' huizen; de 'isolementstoelage' of 'rimboetoeslag'; de rattenplagen; de, van het vaste land afkomstige, toeristen en het eenzame bestaan van de pioniersvrouw: "Je zag anders niets dan koeien en mannen."
Geïllustreerd met HA-fragmenten.

Aan het woord:
- De heer W.M. Otto, directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP)
- Zef Hemel, auteur van boek over de betrokkenheid van Cornelis van Eesteren bij de IJsselmeerpolders. Van Eesteren kreeg de opdracht een structuur te ontwerpen voor de bouw van een stad met 100.000 inwoners.
- Postbode van Mierlo, die in 1967 in een van de eerste huizen van de nieuwe stad wil gaan wonen.
- Oene Sytsma, die op 2 oktober 1967 in Lelystad komt wonen.
- De heer Robat, werknemer PGEM, over hoe het was om in die begintijd in Lelystad te wonen.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief