Het Spoor Terug

De moedernegotie 1: De Hanze in de Nederlanden

Het Spoor Terug

De moedernegotie 1: De Hanze in de Nederlanden

Het Spoor Terug
05-01-1997: De moedernegotie 1: De Hanze in de Nederlanden
Eerste aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw.
Afl. 1: De Hanze in de Nederlanden (Zwolle, Brugge, Antwerpen)
Met interviews met middeleeuwenkenner Kees Verkerk; Frits Berkenvelder, vml. direkteur van het gemeentearchief in Zwolle en auteur van het boek 'Zwolle als Hanzestad'; Anke Greve, Hanze-deskundige; Marie-Juliette Marinus van het archief in Antwerpen; en George van Couwenberghe.


Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie