Het Spoor Terug

Jong is ons harte 2

Het Spoor Terug

Jong is ons harte 2

Laatste aflevering van het tweeluik 'Jong is ons harte' over de geschiedenis van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) die in 1928 ontstond uit diverse vrijzinnige jongerenorganisaties. De VCJC organiseerde regelmatig kampen waarin jongeren niet alleen discussieerden over het geloof maar ook over zaken als werkloosheid, pacifisme en het socialisme.
Vraaggesprekken met oud-bestuurslid Wim Overdiep van de Vrijzinnige Studentenbond van de VCJC, de VCSB, oud-VCJC-groepsleidster Koos Varenkamp, oud-VCJC-lid Henk van Dantzig, oud-VCJC-secretaris Nico Immink, oud-VCJC-medewerker Joop Foekema, oud-voorzitter Cor Vlot van de jeugdgemeenschap van de VCJC en oud-VCJC-bestuurslid Marianne de Bruijn.
Gespreksonderwerpen zijn: de maatschappelijke discussies die na de Tweede Wereldoorlog binnen de VCJC werden gevoerd; de vernieuwende stroming die in de jaren '50 binnen de VCJC opkwam en in 1962 leidde tot het vernieuwend programma 'Contrabande'; de moderne ontwikkelingen die de VCJC in de jaren '60 doormaakte, waaronder de overwinning van het taboe op het gemengd kamperen, de aandacht voor seksualiteit als gespreksthema en de invoering van zelfbestuur; de
'vormingsweekenden' die de VCJC in de jaren '70 organiseerde in een poging het teruglopen van het ledental tegen te gaan.
Geïllustreerd met HA-fragmenten en omlijst met fragmenten van liederen van de VCJC.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie