Het Spoor Terug

Sonja Prins 1

Het Spoor Terug

Sonja Prins 1

Eerste aflevering van een tweeluik over het leven van de 85-jarige dichteres, communiste en voormalige Ravensbrück-gevangene Sonja Prins. dochter van de non-conformist, tabaksplanter, journalist ‘Apie’ Prins en de activiste, feministe, onderwijsvernieuwster Ina Willekes-Mac Donald - over haar leven als dichteres en communiste, over haar gevangenschap in Ravensbrück en over de conflicten in de CPN en de PEN.
Vraaggesprek met Prins over haar moeder die als juriste de kostwinner van het gezin was, de relatie van haar ouders, haar herinneringen aan de pedagoog en huisvriend Kees Boeke, haar activiteiten binnen de communistische jeugdbeweging aan het einde van de jaren '20, haar literaire debuut in 1933, de omstandigheden waaronder ze in 1941 door de Duitsers werd gearresteerd en haar verblijf in kamp Ravensbrück. Met enkele voordrachten door Prins uit eigen werk.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie