De Avonden

De Avonden

Doordeweeks cultureel magazine met interviews, reportages en liveoptredens.
Integrale opname van de eerste uitzending van het programma 'De avonden' waarin:
- het eerste deel van de zesdelige voordracht door schrijver W.F. Hermans van zijn roman 'De God Denkbaar, Denkbaar de God', voorafgegaan door een vraaggesprek met Hermans over de roman en zijn ontstaansgeschiedenis.
-Verder telefonische vraaggesprekken met kabelexploitanten en met Rina Spigt, zendercoördinator van Radio 5, over de vraag waarom Radio 5 in veel gevallen niet in stereo is te ontvangen via de kabel;
- een voordracht van schrijver Arnon Grunberg over zijn vertrek naar de Verenigde Staten;
-een verslag van Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum, over de beeldende kunst in het Engelse Norfolk
-de eerste aflevering van de vaste hoorspelrubriek 'De mannen van de radio' van Hans Teeuwen en Pieter Bouwman.
Uitgebreide beschrijving
00:01:00 Aankondiging door omroeper Cor Galis. Muziek.
00:01:50 Inleiding door presentator Wim Noordhoek. Pres. meldt dat Radio 5, in tegenstelling tot afspraken met kabelexploitanten, nog niet overal in stereo is te ontvangen.
00:02:18 Presentator Sarah Verroen belt een aantal kabelexploitanten met de vraag waarom Radio 5 niet in stereo wordt doorgegeven. Aansluitend volgt een telefonisch vraaggesprek met Rina Spigt, zendercoördinator van Radio 5. Zij vertelt over de totstandkoming van de overeenkomst tussen omroep, PTT en kabelexploitanten om Radio 5 in stereo door te geven en gaat in op de huidige problemen met de kabelexploitanten.
00:08:10 Pres. Wim Noordhoek roept luisteraars op om te klagen bij de kabelexploitanten en geeft een programmaoverzicht.
00:10:45 Rubriek 'De mannen van de radio' door Hans Teeuwen en Pieter Bouwman.
00:17:50 Tussentekst presentator Wim Brands.
00:18:20 Muziek.
00:20:54 Tussentekst en inleiding op vraaggesprek met W.F. Hermans door pres. Sarah Verroen.
00:21:48 Vraaggesprek van interviewer Wim Noordhoek met W.F. Hermans. Op vraag int. vertelt Hermans in hoeverre de uitspraak van Mauriac "De schrijver is de aap van God" op hemzelf van toepassing is als schrijver "De God Denkbaar, Denkbaar de God". Hij gaat vervolgens in op het taalgebruik in de roman. Door het taalgebruik leent het boek zich om voorgedragen te worden. 00:24:54 Op vraag int. vertelt Hermans over de omstandigheden waaronder hij de roman in 1956 in Groningen heeft geschreven. Hij gaat in op de religieuze inhoud van het boek en zijn eigen opvattingen over religie.
00:28:40 Op vraag int. geeft Hermans toelichting op het woord 'pekten' dat voorkomt in het boek. Het woord betekent 'mantelschelp'. Hermans vertelt vervolgens dat hij bij het schrijven van de roman steeds aan een tekenfilm heeft gedacht. In deze tijd zou hij gedacht hebben aan een samenhangende reeks videoclips. Het verhaal is beïnvloed door de verhalen van de Baron van Münchhausen en van Koning Arthur.
00:37:17 Op vraag int. vertelt Hermans waarom hij Stockhausens 'Gesang der Junglinge' heeft gekozen als begeleidende muziek bij zijn voordracht. Hij maakt vervolgens een vergelijking tussen de uitvinder van het buskruit en de romanschrijver.
00:40:15 Op vraag int. gaat Hermans in op de gebeurtenissen in het boek en de overeenkomsten met de film 'Jurassic Parc' van Steven Spielberg. Hij gaat vervolgens in op de verschillende interpretaties van de roman door de literatuurkritiek en vertelt over het vervolg: 'Het evangelie van O. Dapper Dapper'.
00:45:06 Hermans gaat in op de naam van de hoofdpersoon van het boek 'Denkbaar' en de filosofische betekenis daarvan, en op de tegenhanger van 'Denkbaar': 'De afschuwelijke baby'. 00:50:05 Tussentekst presentator Wim Brands.
00:52:13 Voordracht, vanuit zijn Amsterdamse werkkamer, van schrijver Arnon Grunberg over zijn vertrek vanuit Amsterdam naar New York.
01:00:10 Aankondiging voordracht W.F. Hermans.
01:00:48 Muziek. (Stockhausen - Gesang der Junglinge)
01:01:49 W.F. Hermans leest 'De God Denkbaar, Denkbaar de God' (eerste deel).
01:45:37 Muziek. 01:46:55 Tussentekst presentator Wim Brands.
01:48:05 Rudi Fuchs doet verslag van zijn verblijf in het Engelse Norfolk.
01:52:45 Afsluiting door presentator Sarah Verroen.
01:54:25 Muziek.
01:56:10 Einde.AVONDEN - TEKSTEN WIMN. - maandag 2 januari 1995
----------------------------------------------
22.02 VANDAAG
Dit is de eerste maandagavond in het jaar 1995.
Deze maandag bracht ons onder meer het bericht...
(actueel)
U luistert naar DE AVONDEN.
Er bestaat natuurlijk ook een klassieke roman van Gerard Reve met dezelfde naam, voor het eerst verschenen in 1947. Maar wat er ook veranderd mag zijn sinds 1947, AVONDEN zijn er nog steeds.
En dit programma wordt voortaan elke avond uitgezonden, daarom heet het zo. Elke avond, van tien tot twaalf, behalve in het weekend.
Wat gaan 'De Avonden' brengen?
Elke dag zullen we ingaan op wat er in cultureel Nederland, in de ruimste zin, aan de hand is. Met gesprekken, reportages, en wat niet al.
Daarnaast zullen er vaste onderdelen zijn, op vaste avonden, op vaste tijden: zoals op de dinsdagavond om tien uur de talkshow van Ischa Meijer 'Het is me het weekje wel' die tot voor kort op zondag werd uitgezonden via Radio 2. Maar zoals u misschien weet, op die zender zijn VPRO-programma's niet meer welkom.
En, ook op dinsdag, na Ischa: de gesprekkenreeks 'Zilte stranden' van Anil Ramdas. Thema: 'Waar hebben mensen hun wortels? Een plek, een land? Of misschien wel nergens?' Straks meer daarover.
* En verder: elke donderdagavond om tien uur het literair varieté van 'Music-Hall', zoals het vorig jaar te horen was op zondagmiddag, met regelmatig nieuwe teksten van onder meer Freek de Jonge, Adriaan Morriën, Wim de Bie, Jan Mulder, Thomas Verbogt, Hans Dorrestijn en vele anderen.
* En, elke vrijdag om tien uur zullen nieuwe boeken bekeken worden door onder meer Anne Vegter en Guus Vleugel.
Goed, dat komt allemaal nog.
Wat gebeurt er vanavond?
Zoals voortaan elke maandagavond, straks om 23.00: een stuk van een Nederlandse roman, in afleveringen voorgelezen door de schrijver zelf. Willem Frederik Hermans leest straks de eerste episode van 'DE GOD DENKBAAR, DENKBAAR DE GOD'. Een boek uit 1956 waarin om maar wat te noemen, de Baron van Münchhausen, Ludwig Wittgenstein, Koning Arthur en het idee van de latere film Jurassic Park van Spielberg op een verbazende manier door elkaar lopen. DE GOD DENKBAAR, DENKBAAR DE GOD, een van de meest fantastische fantasieën ooit op papier verschenen.
Straks om ... kunt u luisteren naar een inleidend gesprek met Willem Frederik Hermans over dit raadselachtige boek.
--------
En verder vanavond, bijdragen van museumdirecteur én radioverslaggever Rudi Fuchs en onze reizende en schrijvende medewerker Arnon Grunberg.
En, hier in de studio: Sarah Verroen en Wim Brands.
23.03 AANK. DENKBAAR
En dan nu, zoals voortaan elke maandagavond, tussen elf en twaalf uur een Nederlandse roman, in afleveringen voorgelezen door de schrijver zelf.
De komende weken kunt luisteren naar Willem Frederik Hermans. Hij leest vandaag de eerste episode van zijn wonderbaarlijke boek 'DE GOD DENK-BAAR, DENKBAAR DE GOD'.
Hermans, toen lector in de fysische geografie in Groningen, schreef het boek in drie maanden, februari, maart en april 1956. En muziek die daar volgens hem bij past is het 'Gesang der Jünglinge' van Karlheinz Stockhausen. Ook uit 1956.


23.50 AFK. DENKBAAR
Dat was de eerste episode van DE GOD DENKBAAR, DENKBAAR DE GOD, gelezen door Willem Frederik Hermans en digitaal vastgelegd in de BRT-studio te Brussel.
De muziek was 'Gesang der Jünglinge' van Karlheiz Stockhausen. En onze grote dank gaat uit naar BRT-collega en Hermans-kenner Freddy de Vree.
Techniek in Brussel: Ward Weus en Jan Kuiper
Techniek in Hilversum: Herman Geerling.
Hoe gaat het verder met DE GOD DENKBAAR? En hoe loopt het met hem af? De volgende zes episoden kunt horen op de komende maandagen, steeds vanaf elf uur.(WIMB./SARAH) AANK FUCHS
In de komende weken zult u Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam regelmatig aan het werk horen in DE AVONDEN... Dat komt zo, hij heeft zelf een recorder gekocht en een microfoon, en zich aangemeld als verslaggever. Doel: het verslag doen van atelierbezoeken en andere contacten met beeldend kunstenaars. Maar ook af en toe een gesproken bericht uit het buitenland. Vandaag ontvingen we het nu volgende bandje uit Engeland, waar Rudi Fuchs op het ogenblik verblijft in een dorpje in Norfolk.

(WIMB./SARAH) AANK. HERMANS
Straks om elf uur kunt u dus luisteren naar Willem Frederik Hermans. Hij leest vandaag de eerste episode van zijn wonderbaarlijke boek 'DE GOD DENKBAAR, DENKBAAR DE GOD'.
Hermans, toen lector in de fysische geografie in Groningen, schreef deze surrealistische, fantasie in drie maanden, februari, maart en april 1956.
Een god, Denkbaar genaamd, omdat hij denkbaar is, verwerft grote aanhang, in een wereld die maar zeer ten dele lijkt op de onze. Maar tenslotte moet hij wijken voor een concurrerende god, genaamd Afschuwelijke baby.
Later, in 1973, schreef Hermans nog een vervolg: Het Evangelie van O.Dapper, Dapper. Deze O. Dapper Dapper is een discipel van Denkbaar.
Wim Noordhoek sprak met W.F.Hermans bij wijze van introductie...

AFKONDIGING TOTAAL
Hier eindigt de maandagaflevering van De Avonden.
Presentatie: Sarah Verroen, Wim Brands en Wim Noordhoek.
Vandaag met bijdragen van: de mannen van de radio Hans Teeuwen & Pieter Bouwman, Rudi Fuchs, Arnon Grunberg en
Techniek:
Buroredactie: Pien Wijn.
Productie: Ans van de Weerdhof en Jan Vermaas.
Morgen zijn we er weer, om tien uur, via Radio 5. Met
onder meer:
Om tien uur: Ischa vertelt het verhaal van zijn jeugd aan de hand van zijn vroegste geluidsherinneringen. Gesprekspartners zijn Arend Jan Heerma van Voss en Wim Noordhoek.
En om 23.00, de eerste aflevering van nieuwe reeks gesprekken van Anil Ramdas. Titel: 'Zilte stranden'. Thema: 'Waar hebben mensen hun wortels? Een plek, een land? Of misschien wel nergens?'
Morgen praat Anil met: de Salar Mirachor, musicus en componist. Hij groeide op in Kirkuk in Kurdistan. Zijn vader was actief in de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd. Zelf zong hij al op zijn tiende jaar strij-dliederen. Maar tijdens de oorlog tussen Iran en Irak deserteerde hij uit het Iraakse leger en vluchtte naar een land waarvan hij de naam ooit op een kaas had zien staan: Nederland. U hoort hem morgen om elf uur in De Avonden.

advertentie