Scheveningen

Scheveningen

Fragment uit 'The Last Shot'. Een Britse compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Opnamen van het oppakken van verrraders en collaborateurs op de binnenplaats van de gevangenis van Scheveningen met Close-ups van Van Genechten, Blokzijl, Mussert, en Huygen.

Dit fragment is onderdeel van

The last shot (Acte 1)

Eerste deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Opnamen van de intocht van de bevrijders in Amsterdam, van de NSB-leiders, en de gevangenis en het opgraven van geeexecuteerde verzetsstrijders. Verder toont men de grote verwoestingen in Nederland aan de steden, de havens, de spoorwegen en de landbouwgronden. 00.00 Tekst : The last shot. A ministery of Information Film. The problems of liberated Europe are shown in this story of Holland, july 1945 00.25 Wuivende massa's bij de intocht van de bevrijders in Amsterdam 00.53 oppakken van verrraders en collaborateurs 01.00 Binnenplaats gevangenis van Scheveningen met Van Genechten, Blokzijl, Mussert, en Huygen. Close-up's 01.30 Moeilijkheden bij het identificeren van verraders. Een SS-er wordt herkent aan zijn bloedgroepteken 01.44 Opgegraven lijken van verzetsstrijders 01.56 In een kerk worden de lijken bijeengebracht van verzetsmensen die vlak voor de bevrijding nog vermoord werden 02.20 Monument voor de slachtoffers, waar bloemen zijn bijgelegd 02.34 Gerbrandy houdt een rede bij de officiele viering van de bevrijding op de Dam in Amsterdam. Mensen zijn flauwgevallen in het feestgewoel. (volgens het commentaar van honger en zwakte) 03.06 beelden van de vele in de oorlog aangerichte verwoestingen ; b.v. het verwoeste bouwland 03.16 Het in puin geschoten Arnhem 03.40 Mijnenvelden die opgeruimt moeten worden 03.59 Onbruikbaar gemaakte havens 03.59 Vernield spoorwegnet 04.00 Boomgaarden verbrand en de veestapel uitgeroeid 04.25 Veel schade is ook aangericht door moedwillige overstromingen 04.40 Een boerenfamilie die volledig verarmd is 05.06 Gevangen genomen Duitsers worden, na hun eigen mijnenvelden te hebben opgeruimd, naar Duitsland terug verscheept 05.44 De burgers keren terug naar hun huizen in de steden. mensen trekken met allerhande volgeladen vervoermiddelen terug naar de steden 05.55 De medische verzorging komt weer op gang. (De tekst meld hier dat er bloed wordt afgetapt voor het tegen gaan van besmettelijke ziekten, dezelfde beelden komen volgens de beschrijfster echter ook voor in een andere film, waar het de medische keuring van vrijwilligers voor de strijd tegen Japan zou betreffen) 06.16 Verhoor van een persoon, die verdacht wordt van verraad 06.18 Mensen staan op straat te praten ; volgens de tekst zijn zij doelloos aan het lummelen, terwijl zij hun land zouden moeten her-opbouwen 06.43 Einde eerste acte

advertentie