Breaking Bad

Live free or die

Breaking Bad

Live free or die

Walt moet Mike ervan overtuigen dat de moordaanslag op Gus de enige optie was. Op de laptop van Gus, die in beslag is genomen door de politie, staan de beelden van de bewakingscamera's die in het laboratorium hingen. Ted Beneke heeft zijn ongelukkige val overleefd en is bijgekomen.

advertentie