Breaking Bad

Fifty-one

Breaking Bad

Fifty-one

Walt wordt eenenvijftig maar Skyler is niet in een feeststemming. Zij vreest voor het welzijn van haar kinderen en wil ze onderbrengen bij Hank en Marie. Walt probeert dit tevergeefs te voorkomen. Lydia krijgt bezoek van de DEA bij Madrigal.