88 Woningraten - Een verzet tegen eenzaamheid in de grote stad - NAOMI STEIJGER EN TIMO TEMBUYSER, Toneelacademie Maastricht