Noorderlicht Radio

Noorderlicht Radio

Overbevissing & evolutie

De eerstvolgende uitzending van het tv-programma Beagle, waarin de befaamde reis van Darwin dunnetjes wordt overgedaan, staat in het teken van overbevissing. Adriaan Rijnsdorp, als visserijbioloog verbonden aan onderzoeksinstituut Wageningen-Imares, doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van bevissing op visleefgemeenschappen. Hij bestudeert voornamelijk platvissen in de Noordzee en zag dat (over-) bevissing kan leiden tot genetische veranderingen in een populatie. Zo worden vissen kleiner en zijn ze vroeger geslachtsrijp. Overbevissing werkt dus als een - relatief - nieuwe vorm van selectie en kan evolutie een bepaalde kant op sturen. Adriaan Rijnsdorp vertelt er meer over in Noorderlicht.

(Presentatie: Pieter van der Wielen)

advertentie