Noorderlicht Radio

Noorderlicht Radio

Zeldzame metalen   Er is momenteel een ware duurzaamheidsrevolutie aan de gang. Om de energieproductie duurzamer te maken worden steeds geavanceerdere technologische oplossingen bedacht, zoals windmolens en elektrische auto’s. Maar in veel van die apparaten zijn metalen met exotische namen als coltan, tantalium, indium, gallium, lantanum of germanium verwerkt. In de accu van een Toyota Prius zit bijvoorbeeld 15 kilo lantanum. En dat is nog maar een hybride auto; in volledig electrische auto’s zit nog veel meer. En in windmolens zit per megawatt vermogen 135 kilo neodinium. Het probleem met deze metalen is dat ze zeer zeldzaam en dus ook peperduur zijn. Ze komen overal in de aardkorst voor, maar zijn maar op een paar plaatsen economisch rendabel te winnen.    De schaarste van 'exotische metalen', zoals ze genoemd worden, heeft bovendien invloed op watervoorraden en voedselproductie. Mijnbouw neemt veel grondoppervlak in beslag en vervuilt veel water, dat dus niet meer (of alleen tegen hoge zuiveringskosten) beschikbaar is voor de landbouw.     Volgens Andre Diederen, werktuigbouwkundige bij TNO, is metaalschaarste een groter probleem dan energieschaarste. Maar helaas is die notie bij de meeste beleidsmakers nog niet ingedaald.   (presentatie: Remy van den Brand)

advertentie