Bezoek van de kroonprins van Japan

Haghe Film, 15-06-1921 (10 min. 16 sec.)

Bezoek van de kroonprins van Japan

Haghe Film, 15-06-1921 (10 min. 16 sec.)

Bezoek van de Japanse Prinsen Hirohito en Kan-In aan Amsterdam. Rijtoer van de Prinsen en Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik van het Stationsplein naar het Paleis op de Dam. Officiële ontvangst van de Prinsen bij het paleis; gevolgd door het verschijnen op het balkon. Vertrek vanaf het Paleis op de Dam. Bezoek van Prins Hendrik en de Japanse Prinsen aan de diamantslijperij van Asscher.

00.01 Tekst : Aankomst van Z.K.H. Prins Hirohito, Kroonprins
van Japan te Amsterdam op Woensdag 15 Juni 1921.
Allereerst kwamen Hare Majesteit en Zijne Koninklijke
Hoogheid
00.13 Beeld : Amsterdamse bereden politie en een tweetal
victoria's met hoofdstedelijke autoriteiten rijdende
tussen Stationsplein en het Damrak
00.13 Een victoria met Koningin Wilhelemina en de in civiel
geklede Prins Hendrik op het Damrak, geescorteerd door
door 2 bereden agenten; de wachtende menigte op de Dam
00.42 Aankomst van de stoet bij het paleis, waar een erewacht
van het Korps Mariniers staat opgesteld
01.12 Koningin en prins stappen uit het rijtuig
01.22 Een hofdame en de adjudant van de vorstin stappen uit
01.24 Tekst : De Galastoet begaf zich naar het Koninklijk
Paleis op de Dam. Beeld : De stoet met op de
achtergrond het C.S. Grote menigte toeschouwers langs
de route
01.42 De stoet op het Stationsplein, voorafgegaan door 2
victoria's en huzaren
02.00 Een victoria met een kamerheer, daarachter de caleche
getrokken door 6 paarden, bereden van de zadel. In het
rijtuig hebben plaats genomen de Kroonprins van Japan,
Prins Kan-In en prins Hendrik. Achterop het rijtuig
2 hofjagers in ceremonieel tenue
02.20 Calche met 4 paarden 'Daumont' met gevolg. De stoet
wordt gesloten door een detachement huzaren te paard en
een volgauto
02.34 Vertrekkende toeschouwers bij het Stationsplein
02.46 De stoet rijdt van het Damrak de Dam op waar groot
aantal belangstellenden zich hebben opgesteld
03.04 Aankomst van de huzaren, die achter de erewacht front
maken naar het paleis
03.26 Aankomst van de rijtuigen bij het paleis
03.35 De burgemeester van Amsterdam, op de rug gezien
03.45 Aankomst van de calche met de vorstelijke personen
04.02 Hofmaarschalk, Jhr. V.E.A. Boreel
04.09 De prinsen groeten het vaandel. Aankomst van het gevolg
04.26 De Japanse prinsen, prins Hendrik en hun gevolg lopen
langs de erewacht van het Korps Mariniers
05.08 De vorstelijke gasten en hun gevolg betreden het
paleis. Achter in de stoet de Eerste Stalmeester, C.A.
Baron Bentinck en de adjudant van prins Hendrik, Jhr.
W. Laman Trip
05.28 De koningin, de Japanse prinsen en prins Hendrik op het
balkon van het paleis; de menigte gefilmd van bovenaf
05.57 Beelden van het vorstelijk gezelschap op het balkon en
van de duizendkoppige menigte op de Dam en het Damrak
06.51 De vorstelijke personen verlaten het balkon en trekken
zich terug in het paleis; de menigte op de Dam
07.03 Afmars van het detachement huzaren, waarna de
toeschouwers de Dam beginnen te verlaten
07.28 Tekst : Kroonprins Hiro-Hito en Prins Kan-In, benevens
Z.K.H. Prins Hendrik brengen een bezoek aan den
Diamant-Koning 'Asscher'
07.35 Beeld : Wapperende Japanse vlag met daarachter de
fabriek van Asscher
07.47 Begroeting van de hoge gasten door de directie voor het
gebouw van Asscher
08.11 Het gezelschap betreedt de fabriek
08.22 De gasten in een der werkruimten
08.37 De Japanse prinsen krijgen uitleg over het slijpen van
diamant
09.34 Voor de fabriek wachtende hofauto's met open kap
09.50 Beelden van het exterieur van de fabriek
09.58 De auto's rijden voor; de auto's met de hoge gasten
verlaten het fabrieksterrein
10.16 Tekst : Einde. Haghe-Film

advertentie