Simon Schama in Van de schoonheid en de troost

Simon Schama in Van de schoonheid en de troost

Sinds het verschijnen van Overvloed en Onbehagen (1987), waarin Simon Schama ontleedt wat de werkelijke redenen waren achter de Hollandse suprematie in de Gouden Eeuw, geldt de Engelse historicus als een vooraanstaand geschiedschrijver der Nederlanden. De fundamenten voor dat imago had Schama tien jaar eerder gelegd met Patriotten en Bevrijders (1977), een studie over de Bataafse Republiek. Het Hollandse verleden loopt als een rode draad door zijn werk. Zo was hij in 1978 "Erasmus Lecturer in the Civilization of the Dutch" aan Harvard en voltooide hij onlangs een boek over Rembrandt. Zijn begenadigde vertelstijl en zijn gedurfde interpretaties leverden hem enerzijds een breed lezerspubliek, anderzijds kritiek van zijn (Nederlandse) vakgenoten op zijn gebrek aan nuance. Naast zijn "Hollandse studies" publiceerde Schama onder meer over de Franse Revolutie en een historische roman: Dead Certainties (Unwarranted Speculations). Zijn schrijfarbeid is in meer dan tien talen is vertaald. Bovendien schrijft en presenteert hij voor de BBC. Voorbeelden daarvan zijn: The Art of the Western World; Rembrandt, en The Public Eye and The Private Gaze. Op dit moment is Schama in opdracht van de BBC bezig met een 22-delige serie over de Britse geschiedenis. Zijn wetenschappelijke opleiding kreeg hij in Cambridge, waar hij na zijn studie wetenschappelijk medewerker werd en onderzoek deed op het gebied van de moderne geschiedenis. Van 1976 tot 1980 gaf hij moderne geschiedenis in Oxford. Momenteel is Schama als hoogleraar geesteswetenschappen verbonden aan de Colombia University. De ontmoeting met Wim Kayzer zou hij later omschrijven als "een even opwekkende als hilarische oefening in psychotherapie."

advertentie