Germaine Greer in "Van de schoonheid en de troost"

VPRO, 18 juni 2000