De bijenwereld

Polygoon, 1926 (59 min. 01 sec.), zonder geluid