De bijenwereld

Polygoon, 1926 (59 min. 01 sec.), zonder geluid

De bijenwereld

Polygoon, 1926 (59 min. 01 sec.), zonder geluid

Ruw materiaal voor een documentaire over de bijenteelt van Cor Aafjes met imker J. de Meza uit Santpoort.

De oorspronkelijke film begint met een sprookje over een ontmoeting van een houthakker met een fee in de Saksische wouden. De fee Mellona is de schutsengel van de bijenteelt (zie: TC 27:10). Door de hele film heen div. shots van imkers aan het werk met oa het inspecteren van bijenkasten en het keren van korfen.

02:04 Meisje bij bijenkast omgeven door een zwerm bijen. Div.
shots en cu's van bijen bij de ingang van een kast en op een
honingraad, waarbij imker met een stokje verschillende
bijensoorten aanwijst, vern. de koningin en de darren.
Div. shots van imker die:

08:08 + 13:50 een kast opent en raampjes toont waar bijen de wasraat aan het opbouwen zijn;
09:12 tijdens inspectie van een korf door bijen in zijn gezicht wordt gestoken en wegrent;
09:47 korven inspecteert met rokende pijp;
10:28 korven transporteert met een hondenkar naar een buitenplaats waar div. imkers aan het werk zijn;
11:03 binnenzijde van div. korven toont;
11:58 een zwerm bijen van een afgesneden boomtak in een korf schudt, een overvolle bijenkorf toont en bijen op zijn hand. Reinigingsvlucht(?) van zwerm bijen in het voorjaar.
13:43 Een bijenzwerm hangt aan een boomtak.
14:23 Ext. "Bijenstad Mellona" in Santpoort, waar korven
worden geladen in een vrachtwagen en div. shots waarin raampjes en korven met honingraat worden getoond.
16:22 Het plaatsen van de honingraten in een centrifuge.
16:28 Div. shots van bijen op bloemen en in fruitbomen met peren en appels. Imker staande op ladder verwijdert boomtak met een zwerm bijen en toont deze voor de camera.
17:40 Imker trekt beschermende kleding aan en opent bijenkasten. Cu van honingraat met bijenlarve.
19:01 en va 47:30 Imker verlaat zijn woonhuis, inspecteert bijenkorfen en keert terug naar zijn woning.
21:19 Div. shots van (oa draaiende) vergrote modellen van bijen. Hand met aanwijstokje wijst bijzonderheden aan.
27:04 Regisseur Cor Aafjes in actie achter Polygoon filmcamera.
27:10 Div. shots van de oorspronkelijke openingsscène waarin een houthakker uitgeput op de grond neervalt en de fee Mellona
hem te hulp komt en meevoert naar oude boomstronken met wilde bijen (volgens de legende de oorsprong van de bijenteelt).
Cu's van raampjes met honingraat in div. stadia, larven en bijen en sterke vergroting van een honingraat.
38:29 Imker haalt bijenzwerm uit een boom met een schepkorf en div. shots van hangende bijenzwerm aan boomtak.
40:26 Imker schraapt honing af van raampje en toont bijenkolonie in glazen observatiekastje.
41:47 Shots van binnenzijde centrifuge en van imker draaiend aan de centrifuge, waardoor de honing uit de raten wordt geslingerd en via een zeef wordt opgevangen in een blik. Groep kinderen snoepen honing uit blik. Div. cu's van bijen.
43:45 Imker verplaatst de bijen naar de onderste korf door tegen de zijwand van de korf te kloppen; brengt isolatie aan in bijenkast met behulp van kranten; bedekt ingang korven voor de aankomende winter; plaatst schoteltje met wintervoorraad
honing(?) terug in de korf.
50:34 Hand met aanwijstokje toont larven in honingraatcellen en cu larven in div. groeistadia.
51:44 Imker snijdt korf open, gevolgd door div. shots en cu's van honingraat; vingers met een bij; het inspecteren van kasten en het verwijderen van bijen van de raampjes.
55:54 Jongetje toont raampje met honingraat en bijen.
00:12 Het legen van een korf op een plank voor een bijenkast. De bijen kruipen zelf naar binnen.
00:58 Groepje kinderen rondom bijenkast met een zwerm bijen.