De Maastunnel bestaat tien jaar

Polygoon Hollands Nieuws, 1-2-1952 (2 min. 58 sec.)

De Maastunnel bestaat tien jaar

Polygoon Hollands Nieuws, 1-2-1952 (2 min. 58 sec.)

Tien jaar geleden, februari 1942, werd in Rotterdam de Maastunnel in gebruik genomen. Tgv het jubileum wordt aandacht geschonken aan de gang van zaken in en bij de Maastunnel.

SHOTS:
- De spoorbrug over de Koningshaven (hefbrug tussen twee
hijstorens) gaat omhoog;
- de Koninginnebrug (basculebrug) gaat omhoog;
- op de Nassaukade staan rijen wachtende auto's en trams;
- sleepboot sleept schip door de bruggen;
- ext. ventilatiegebouw Maastunnel;
- ingang van Maastunnel aan de zuidkant met in- en uitstromend
snelverkeer;
- int. tunnel: auto's rijden voorbij; een vrachtauto met panne
stopt; chauffeur stapt uit en trekt aan de in de muur
aangebrachte alarmknop;
- op een waarschuwingsbord buiten de tunnel licht de tekst
"één file" op; het verkeer begint over één rijstrook te
rijden;
- in de controlekamer van de tunnel licht eveneens een signaal
op; de medewerker van dienst pakt de telefoon en waarschuwt
een kraanwagen;
- de kraanwagen rijdt uit; gaat de tunnel in en sleept de
vrachtwagen weg;
- fietsers gaan de speciale ingang voor fietsers binnen of
verlaten deze; twee agenten te paard kijken toe;
- enorme roltrappen vervoeren de mensen mét hun rijwielen van
en naar de speciale tunnel voor wielrijders;
- ext. ventilatiegebouw;
- int.: technische installaties en bedieningspanelen van de
luchtverversingsapparatuur.