Vijftig jaar korfbal in ons land 1902 - 1952

Polygoon Hollands Nieuws, september 1952

Vijftig jaar korfbal in ons land 1902 - 1952

Polygoon Hollands Nieuws, september 1952

Op een sportterrein bij Amsterdam wordt het 50-jarig bestaan van de korfbalsport in Nederland herdacht met twee wedstrijden: een tussen twee moderne teams en een tussen twee teams in de kostuums en met het speeltempo van 50 jaar geleden.