Televizier - Marokkaanse gastarbeiders

AVRO, 21 oktober 1969

Televizier - Marokkaanse gastarbeiders

AVRO, 21 oktober 1969

Interview van Jaap van Meekren met S.E. Jongejan over de
werving van gastarbeiders in Marokko.

advertentie