Een eeuw jeugdcultuur

NOT/Teleac, 9 november 2000

Een eeuw jeugdcultuur

NOT/Teleac, 9 november 2000

In deze eerste aflevering uit een serie van 8 aandacht voor het ontstaan van jeugdbewegingen in Nederland.
Aan de orde komen oa de eerste jeugdbeweging in Berlijn, de Wandervogel geheten, de gevolgen van de industrialisatie, de activiteiten van de Wandervogel, de band met de natuur die deze beweging had, de invloed van het boek "Adolescence" van Stanley Hall, de invloed van scouting Engeland, de oprichting in 1911 van de eerste Nederlandse scoutinggroep, het patrouillesysteem van deze jeugdbeweging, de normen en waarden van scouting, de verzuiling in Nederland en hoe iedere zuil (socialisme, katholicisme en protestantisme) eigen jeugdbewegingen oprichtte, de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC) olv Koos Vorrink, de bijeenkomsten van de AJC op De Paasheuvel, de ideologie van de AJC en de katholieke meisjesbeweging De Graal. Met div. (zw/w) foto's. INTERVIEWS hierover met: - Peter Selten, historicus; - Jan Meilof, oud-lid AJC; - Marjet Derks, historicus; - Rachel Donders, lid Graalbeweging sinds 1931. SHOTS: 23:20:26 schilderij met jongerenoptocht; muziekboeken; div. van affiches van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC); 23:30:16 div. boeken van Koos Vorrink. ARCHIEFMATERIAAL (zw/w, vnl. jaren 1900-1920): straatshot Berlijn; Wandervogel in de natuur; div. van jongerenbijeenkomsten oa naailessen voor meisjes; div. van scoutinggroepen; zingende jongeren; marcherende jongeren; dansende en musicerende jongeren; toespraak Koos Vorrink tot jongeren op de Paasheuvel; oprichting van De Graal; div. van activiteiten van De Graal; fragment uit toneelstuk opgevoerd door Graal-meisjes; div. van lekenspelen opgevoerd door Graal-meisjes; ext. bioscoop.