Vijftig jaar CPN

Propaganda Bureau CPN, 1969

Vijftig jaar CPN

Propaganda Bureau CPN, 1969

Film samengesteld uit beelden van televisie- uitzendingen van de CPN tgv. hun 50-jarig bestaan. Beelden in stills en filmbeelden van de strijd voor de werkende klasse en tegen het kapitalisme en tegen het het fascisme. Berichtgeving over actuele gebeurtenissen in 'andere' kranten en in het partijdagblad De Waarheid, dat een moeilijke tijd doormaakt en waarvoor geldelijke steun gevraagd wordt.
00.06 (neg) Beginleader waarin RVD-logo en archiernummer 00.00 Beeld: uitzoomend televisielogo CPN 00.19 Cu op schrijfmachine geschreven tekst: in 1969 viert de communistische partij van nederland haar 50-jarig bestaan. 00.40 Tekst: 50 jaar CPN OUD. Tekst: 50 jaar CPN JONG 00.54 Beeld: Still van massabijeenkomst in het verleden bijgewoond door voornamelijk ouderen (oud); filmbeeld van recentelijke optocht van jongeren (jong) (noot 2) 01.08 Portretten van Marx, links, en Engels, rechts, grondleggers van het socialisme; S Lenin, schepper van de communistische partij in Sovjet-Rusland; opeenvolgende foto's van Domela Nieuwenhuis, pionier in Nederland, Herman Gorter, dichter, Louis de Visser en David Wijnkoop, Hannie Schaft, verzetstrijdster, Jaap Brandenburg, kopman van Februaristaking, Hellendoorn, Eil en Coenradi, gefusilleerde Februaristakers 01.55 S's van protestoptochten 02.10 F van voorzitter Paul de Groot, die in een toespraak totale terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Vietnam eist 02.24 Affiche tegen uitzending van troepen naar Indonesie (1945); voorpagina communistische dagblad De Waarheid met bericht over spontane demonstraties tegen troepenzendingen; S waarin opschrift tegen 02.42 S's protestdemonstratie met spandoek tegen Suharto en vrijheid voor Indonesische communisten 02.50 S optocht tegen Mussert en tegen fascisme; verzameling exemplaren van De Waarheid. Pamflet met oproep tot staking (Februaristaking 25/26 februari 1941); S standbeeld De Dokwerker in Amsterdam 03.13 S's protestoptochten tegen Duitse herbewapening 03.23 S's aanplakken verkiezingsaffiche tegen oorlog en fascisme en van massale protestbijeenkomst 03.34 F protestoptocht tegen NAVO en voor verhoging levenspeil, op havenloods gekalkte looneis 03.51 S rij huisvrouwen voor winkel van De Gruyter in 1934. Krantekop in de Waarheid over BTW-warwinkel gevolgd door berichten over prijsverhogingen 04.08 S protestoptocht tegen kapitalisme; F pan over massale protestbijeenkomst. Tekst: 50 jaar CPN 04.30 F televisietoespraak voorzitter CPN Henk Hoekstra t.g.v. van het 50-jarig bestaan van de CPN waarin hij spreekt over de strijd van de CPN in het verleden en in het heden tegen de Duitse politiek en tegen de macht van de kapitalisten in Nederland en roept op tot gezamenlijke inspanning tot het bereiken van de doelstelling: een socialistisch Nederland 08.32 Tekst: 50 jaar CPN. F protestoptocht door Amsterdam waarin bestuur van CPN meeloopt en spandoeken tegen NAVO en voor loonsverhoging worden meegevoerd 09.31 Toeschouwers op met kerstverlichting versierd plein luisteren naar voorzitter Hoekstra 09.36 Wisselende shot van Hoekstra op spreekgestoelte en luisterende menigte die rede met applaus beloont 10.09 Tekst: 50 jaar CPN. Juni 1968; Beeld: Shot beschietingen met raketten en bombardementen met napalm door Amerikaanse vliegtuigen in Vietnam 10.34 verwoeste gebouwen in Vietnamese stad 10.54 S: Filmacteur Warren Beatty als Clyde, S uit gangsterfilm Bonnie en Clyde; S's van Vietnamese kinderen, brandende gebouwen en portret van Amerikaanse bevelhebber in Vietnam generaal Werstmoreland, van president Lyndon B. Johnson 11.19 Cu dominee Martin Luther King op spreekgestoelte tijdens rede over vrijheid van meningsuiting en protest; S's Manhatten en overvolle straat in New York 12.00 Hoofd vermoorde Robert Kennedy; S's Amerikaanse politieman op de rug gezien, van soldaat van Nationale Garde en van optreden tegen neger Bevolking in Amerika, van gangster, van Johnson en van Manhattan 13.07 F kathedraal in Duitsland, plaats waar Rudi Dutschke door toedoen van Springer-concern de dood vond (noot 3) en waar studenten voor de ingang kerkbezoekers pamfletten aanbieden 13.21 F politieoptreden tegen betogers in Berlijn met inzet van waterkanonnen, onderbroken door hoofden van Strauss en Kiesinger, die invoering van de wet op de noodtoestand bepleitten (noot 4) 14.27 F President Charles de Gaulle begroet ministers, minister Couve de Murville spreekt met ministers, spotprent van de Gaulle, massabijeenkomst van betogers in Parijs in mei 1968 15.02 S Hoofden van Bidault en generaals Massu en Salan; F communistische vlag aan vlaggemast; S's Parijse oproerpolitie, studente en optreden politie tegen barricaden en betogers 15.54 F aanbrengen spandoek en bezetting Renaultfabriek door de arbeiders, en studentenopstand op de universiteit; met kabel afgesloten toegangshek 16.45 Krantekop over loonpolitie in De Waarheid. Film vakbondsdemonstratie tegen loonpolitiek Roolvink in Utrecht; krantekoppen in De Waarheid over demonstratie en inbinden regering besloten met portret van minister Roolvink 17.51 F massabijeenkomst 18.12 Krantenkoppen over verzet van studenten en boeren 18.21 Lantarenpaal. S's van Prof. Lou de Jong, G.B.J. Hiltermann, Norbert Schmelzer, de Gaulle. F Vietnamese kinderen schooierend in straatvuil. Hoofd van Johnson. F demonstratieve optocht 19.00 Tekst: 50 jaar CPN. F jaarlijks festival van De Waarheid in de oude RAI te Amsterdam,waar duizenden bezoekers stands bekijken en luisteren naar 20.03 Paul de Groot op spreekgestoelte die tweedeling in maatschappij schetst tussen mammoetconcerns aan de ene kant en de bevolking aan de andere kant, afgewisseld met beelden van de toehoorders 21.25 Tekst van televisiepresentatie: Nieuws vergelijkenderwijs. De CPN biedt U een brokje documentatie aan 21.33 Voorpagina's niet-communisctische kranten met foto's en berichtgeving over Van Mierlo op kansel, huwelijk van Jacqueline Kennedy en Onassis en roeisucces op de Olympische Spelen 22.08 Berichtgeving in De Waarheid over sportsuccessen op de Olympische Spelen. Paginabrede foto van Waarheidfestival op voorpagina van hetzelfde blad. S's van het festival, berichtgeving over rede van Paul de Groot; idem over rede van Joop Wolff; foto's en berichtgeving van triviale gebeurtenissen en politieke vorming in andere kranten 22.59 F werf van Verolme waar werknemersactie gevoerd werd. Krantenkoppen in andere bladen over deze actie. Krantenkoppen in De Waarheid over de actie. Gekaderd bericht over waarheidsgetrouwe berichtgeving van De Waarheid. Foto van Verolme omringd door reporters, omlijst door krantennamen 24.14 Tekst: De huurder van de achterpagina bepaalt de vrijheid van de voorpagina 24.19 Beeld van voorpagina's, beursberichten, geillustreerde advertenties in niet-communistische kranten. Voorpagina van De Groene en achterpagina van hetzelfde blad met advertentie van Philips; idem van Vrij Nederland met op achterpagina advertentie van DAF 24.56 Bladeren in De Waarheid, een vrije krant' die het moeilijk heeft, gekaderde stukken over geldactie tbv. het blad. Donatiefolder tbv. CPN en het partijblad 25.19 Artikelen in de 'andere' bladen over zorgelijke economische toestand; spotprent op deze bladen die uit een mond spreken 25.54 Berichtgeving in De Waarheid over recordwinsten multinationals. Artikel over beleid van minister Witteveen, resulterend in verhoging belasting en levensonderhoud. Cartoon getiteld Casino Roolvink 26.44 Voorpagina van De Waarheid, cu premier de Jong; F optocht van betogers tegen loonpolitiek, cu Luns. Betoging tegen loonpolitiek, kop van Nixon. S's betoging in Amerika, atleet van Black Power op erepodium Olympische Spelen, politieoptreden in Amerika tegen zwarte betogers 27.07 Pan langs paginabrede foto in De Waarheid van betogende bouwvakkers 27.23 Berichtgeving in 'andere' kranten over Nederlandse investeringen in Indonesie 28.16 Berichtgeving in De Waarheid over generaalsbewind in Indonesie en over het verzet tegen dit bewind 28.57 Kaart van Zuidoost-Azie, berichtgeving in 'andere' kranten over Nixon en Vietnam 29.11 Berichtgeving in De Waarheid over de strijd in Vietnam met successen voor de guerillastrijders 29.16 Krantenkop in Parool over geboorte zoon van prinses Beatrix. Klein berichtje op binnenblad over geboorte in De Waarheid 29.25 Krantenfoto de Jong en Luns bij Berlijnse Muur 29.30 Berichtgeving in de Waarheid over bezoek premier de Jong en minister Luns aan de Bondsrepubliek 29.39 Prijsvergelijkende advertentie van Albert Heyn. Berichtgeving o.a. in De Waarheid over woedende zelfstandige kruideniers 30.07 Berichtgeving in 'andere' bladen over mijnsluiting in Zuid-Limburg en berichtgeving in De Waarheid over deze materie (ctr: een wereld van verschil) 30.37 Schoksgewijs omhoogschuivende edities van De Waarheid (ctr: Daarom is Uw krant De Waarheid, daarom is Uw plaats in de CPN) 30.47 Beeld als in begin 31.00 Tekst: Deze film werd samengesteld uit enkele van de televisie-uitzendingen van de communistische partij van Nederland, door het propaganda-bureau van de CPN 31.03 Beeld: Beeld en logo van de CPN voor televisie 31.05 Eindleader 31.08 EINDE
Noot 2: De film bevat naast vele STILLS uiteraard ook bewegende FILMBEELDEN, in beschrijving aaangeduid als S, resp. F Noot 3: Rudi Dutschke: jonge activist uit 60'er jaren Springer-concern: kranten- en tijdschriftenconcern van Hamburgse uitgever Axel Springer Noot 4: In CPN-zienswijze zijn deze Duitse politici vertegenwoordigers van het kapitalisme en zal invoering van de wet tot naakte dictatuur leiden