Verlies voor je bedrijf - Pieter Jansen

Adams Appel - Wetenschap en Verlies