Getal van Avogadro: de brug tussen klein en groot

De Bètacanon

Getal van Avogadro: de brug tussen klein en groot

De Bètacanon

Het aantal atomen in bijvoorbeeld een appel is al gauw zoveel dat het geen uit te spreken getal meer is.
Een van de fysici in de ban van de atomen was Amadeo Avogadro (1776-1856). Hij kwam in 1811 met de hypothese van Avogadro: twee gassen met gelijke druk, temperatuur en volume hebben hetzelfde aantal deeltjes.
Avogadro had een theorie over het aantal atomen in een hoeveelheid gas en het getal is naar hem genoemd.
De huidige precieze waarde voor het getal van Avogadro is 6.022 x 10 23.
De constante van Avogadro, ook getal van Avogadro, wordt mol genoemd.

advertentie