De transistor: een schakelaar voor de moderne tijd

De Bètacanon