Analogie en Homologie

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap