Wat maakt de kemphaan in ons wakker?

Adams Appel - Het conflict

Wat maakt de kemphaan in ons wakker?

Adams Appel - Het conflict

Mensen maken ruzie. Dat doen ze al zolang de mens bestaat. Uit jaloezie, angst, frustratie of om te imponeren. Prof.dr. Jaap de Wilde bestudeert de oorzaak van conflicten op internationaal niveau.
Prof.dr. Melinda Mills ziet hoe mensen in verschillende culturen verschillend omgaan met ruzies binnen relaties. Bioloog prof.dr. Theunis Piersma is kenner van de kemphaan, een vogel die de vechtpartij niet schuwt.

advertentie