Mobiliteit: de fiets als wegbereider van mobiliteit

De Bètacanon

Mobiliteit: de fiets als wegbereider van mobiliteit

De Bètacanon

Tot aan het begin van de 20ste eeuw waren de meeste inwoners van ons land verre van mobiel. De jaarmarkt met bijbehorende kermis was een van de weinige gelegenheden dat een reis van enige omvang werd ondernomen. Met de komst van de fiets in 1867 veranderde er veel.
Rond 1900 had 2 procent van de bevolking een fiets, in 1940 ongeveer de helft en momenteel kan ruim 85 procent van de bevolking beschikken over een fiets. In de jaren dertig werd de fiets het eerste massaal gebruikte individuele vervoermiddel.

advertentie