Algoritmes werken niet altijd in de praktijk - Wisebit 125

Algoritmes werken niet altijd in de praktijk - Wisebit 125

Algoritmes werken niet altijd in de praktijk
Waarom werkt het dan niet?
Maker: Maartje Vergeer

advertentie