Hoogovens

Film van Rudi Hornecker (1951) in opdracht van de Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. IJmuiden.

Hoogovens

Film van Rudi Hornecker (1951) in opdracht van de Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. IJmuiden.

De film geeft een beeld van het uit verschillende samenwerkende fabrieken en fabrieksinstallaties bestaande bedrijvencomplex van de Nederlandse Hoogovens, waar behalve de hoofdproducten ruw ijzer en ijzerproducten en staal en staalproducten, vele bijproducten worden gemaakt. De productie van een en ander wordt in grote trekken uitgelegd met opnamen van de met behulp van vele ingewikkelde machines en installaties uitgevoerde werkzaamheden in achtereenvolgens de Cokesfabriek, de MEKOG-kunstmestfabriek, het hoogovencomplex, de buizengieterij, de staalfabriek en de walserijen. Opnamen van het uitgestrekte fabrieksterrein met de vele bedrijfs- en kantoorgebouwen, de transportinstallaties (spoorbanen, transportbuizen, kranen, elevators), havens met laad- en los plaatsen, e.d. geven een indrukwekkend beeld van dit industrie-complex. Ook wordt aandacht besteed aan de werkvoorzieningen en de zorg voor het personeel (veiligheid, medische controle, maatschappelijke bijstand, ontspanning). Medewerkers: Kooy, John {draaiboek} Lugenbroek, Ger {commentaarstem} Jardin, Gery du {algemeen assistent}. Vervaardigd in opdracht en in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. IJmuiden.