Eerste politionele actie

Marvo, 4 september 1947 (3.49)

Eerste politionele actie

Marvo, 4 september 1947 (3.49)

Journaalflitsen uit juli/augustus 1947. In flashback schendingen van de wapenstilstand, vernielingen van waterwerken, waardoor slechte voedselsituatie voor de bevolking, hetgeen leidt tot de politionele actie. Landing van Nederlandse Mariniers te Pasir Poetih, oprukken W-brigade vanuit Bandoeng naar Cheribon en Semarang. Inrichting Rode Kruisposten; terugkeer van de bevolking naar haar steden op midden Java. Tevens ziet men Marinierslandingen op Madoera.