Capitulatie te Wageningen in Hotel De Wereld (ruwe beelden)

Legerfilmdienst, 5 mei 1945