Joseph Luns over de Nederlandse Nieuw Guinea-politiek

NTS, 17 maart 1961

Joseph Luns over de Nederlandse Nieuw Guinea-politiek

NTS, 17 maart 1961

PERSCONFERENTIE van minister Luns van Buitenlandse Zaken over
de situatie in Nederlands Nieuw-Guinea, na zijn terugkeer op
Schiphol van besprekingen in Londen met premiers van
Gemenebestlanden over de kwestie Indonesië en Europese
samenwerking.