Onthulling van het monument 'Voor hen die vielen'

Polygoon opdrachtfilm, 15 november 1922

Onthulling van het monument 'Voor hen die vielen'

Polygoon opdrachtfilm, 15 november 1922

Filmtitel: De onthulling van het monument 'Voor hen die vielen'. TT: De beeldhouwer. SHOTS: de beeldhouwer. TT: Eenige leden van het uitvoerend Comité. SHOTS: drie leden van het comité, vlnr. een ltz 2 van de Koninklijke Marine, een kapitein van de artillerie van de Koninklijke Landmacht en een ritmeester van de huzaren; 00.20 TT: De historicus Professor Blok, die een herdenkingsrede hield. SHOTS: cu hoogleraar in toga met baret op. TT: Generaal Snijders in gesprek met Henri ter Hall. SHOTS: generaal (links) onderhoudt zich met het kamerlid (noot 1); 00.31 TT: De Commandant van "De Zeeland". SHOTS: cu's van de commandant, een kapitein-luitenant ter zee, en van een tweede luitenant van de landmacht; 00.55 TT: Aankomst van de Koningin op het Havenplein. SHOTS: koningin Wilhelmina en prins Hendrik nemen plaats in hun zetels op het podium, terwijl prof. Blok katheder beklimt; 01.14 Koninklijk paar verlaat het podium, na driewerf hoera te hebben aangehoord. TT: Hare Majesteit onthult het monument. SHOTS: koningin trekt aan het touw waarna kleed van het monument wordt verwijderd; 01.42 TT: Bloemen, die van eerbied voor de dappere mannen getuigen. SHOTS: na meisje in matrozenjurkje onderscheiding te hebben overhandigd (noot 2), bedankt de vorstin enige heren en plaatst vervolgens, samen met prins Hendrik, een krans tegen de sokkel, waarna andere bloemstukken worden gelegd; 02.14 Vertrek van koninklijk paar, gezeten in een open hofauto; 02.19 Eindleader