Plaats van Herinnering - Rijswijk

Commandopost Overvoorde

Plaats van Herinnering - Rijswijk

Commandopost Overvoorde

Onder voortdurende dreiging van de Koude Oorlog en de kans op natuurrampen, werd in 1952 besloten tot het oprichten van een organisatie ter bescherming van de Nederlandse bevolking, de BB (Bescherming Bevolking). In Overvoorde werd een voormalig ondergrondse Duitse bunker ingericht als commandopost voor de BB.