25 jaar aardgas

EO, 20 april 1988

25 jaar aardgas

EO, 20 april 1988

Documentaire over aardgas en de diverse toepassingen hiervan in oa de industrie. INTERVIEWS met: - K. Boon, Slochteren, over eerste gasboringen; - C. Payens, oud-dir. gasfabriek, over produktieproces van gas uit steenkool; - W.D. van Geenhuizen, dir. aannemersbedrijf, over honorering gaspijplassers en het afgenomen werkaanbod door de Gasunie; - F. Duut, NAM, over ondergrondse metingen; - M. Veth, dir. papierfabriek, over werking gasturbine; - J. van Willigen, dir. Energiebedrijf Schiedam, over gebruik en toepassing warmtekrachtinstallaties; - A.H.P. Grotens, hoofddir. Gasunie, over energieverbruik van de industrie en de gasreserves. SHOTS: 02:00 opblazen, opstijgen en air- to airshots luchtballon met opschrift "25 Jaar Aardgas" + va 08:43 + va 14:24 + va 26:53 + va 45:26; 04:24 gasboortoren in werking, personeel verricht werkzaamheden aan boorpijp gasboortoren, in de grond zakken boorpijp, cu opslagtanks gas, algemene beelden gaswinning uit steenkool, cu's gloeiende steenkool; 14:59 leggen van gasleidingen, aanvoer leidingmateriaal mbv rupsvoertuigen, luchtopname in te graven gasleidingen (+ va 31:31), laswerkzaamheden aan gasleidingen, gasleidingen buigen mbv speciale machine; 21:10 lassen en leggen van gasleidingen op zee, cu's computerschermen met elektronische weergave onderwaterleiding, luchtopname cutterzuiger, gaswinningvoorziening brongas in Noord-Holland; 27:07 gat wordt geboord tbv aanbrengen springlading, plaatsen seismometers, ext. en int. meetwagen, cu beeldscherm; 32:19 graafwerkzaamheden, ext. + int. compressorstations, cu gasaansluiting tbv woonhuizen; 37:20 luchtopname kassen, warmtevoorzieningen in kassen, int. bakkerij oa brood bakken, fietsframes worden gelast mbv aardgas en elektriciteit, int. + ext. warmtecentrale papierfabriek met gasturbine, windmolen en warmtekrachtinstallatie in Schiedam. DUPES ombouwen gasfornuizen voor aardgas.