Sunday Morning Blues: Herinneringen aan M.L.King

Murk-Jaep van der Schaaf, 2005

Sunday Morning Blues: Herinneringen aan M.L.King

Murk-Jaep van der Schaaf, 2005

Korte documentaire van HKU-student Murk-Jaep van der Schaaf. In Sunday Morning Blues haalt de Amerikaanse dominee Harcourt Klinefelter herinneringen op aan zijn tijd met Martin Luther King