Begrafenis Troelstra

Orion, 16 mei 1930 (lengte: 4'22")

Begrafenis Troelstra

Orion, 16 mei 1930 (lengte: 4'22")

BESCHRIJVING: 00.00 Delegaties met omfloerste standaards en zwarte wimpels aan de vlaggen lopen in de lange stoet mee. Langs de rijweg vele belangstellenden. 00.40 De stoet defileert langs de baar. 00.54 Tekst: de plechtige begrafenis van wijlen Mr. P.J. Troelstra te 's Gravenhage. 00.57 Beeld: foto van de overledene. 01.01 Tekst: Het vertrek van het sterfhuis aan de Leuvensche Straat. 01.04 Beeld: Stoet onderweg. 01.21 Kist wordt in de lijkwagen geplaatst. 01.39 Door paarden getrokken lijkkoets vertrekt, voorafgegaan en gevolgd door dragers, daarachter enkele volgrijtuigen. Koets zwenkt de Badhuisweg op. 02.04 Tekst: Achter de baar volgen de Sociaal Democratiesche Fractie's der Eerste en Tweede Kamer... 02.10 Beeld: Direct na de laatste volgrijtuigen gaan de kamerleden te voet. 02.19 Tekst: en een kilometer lange stoet van Deputaties en partijleden overal uit den lande. 02.24 Beeld: De lange stoet belangstellenden in de Leivensestraat 02.33 De stoet defileert langs de baar op de begraafplaats. 02.38 De delegaties en partijleden in de stoet tijdens het defile. 02.42 De stoet passeert de opgebaarde kist. 02.51 Gefilmd vanaf het Paviljoen: vlaggen en vaandels worden geneigd bij het passeren van de kist. 02.59 De officiele delegaties in de stoet vanaf het punt van rubr. 00.00. 03.14 De lijkwagen op het zelfde punt. 03.20 De opgebaarde en met de partijvlag bedekte kist. 03.34 Tekst: Op de Algemeene Begraafplaats werd de kist met het stoffelijk overschot opgebaard op het bordes van het paviljoen. 03.42 Beeld: de lijkwagen draait voor het bordes. 03.48 De kist wordt op het katafalk geplaatst, met de partijvlag bedekt, waarna kransen geplaatst worden. 04.09 De kist op het bordes. 04.12 Tekst: Hier brachten de tienduizenden, die het stoffelijk overschot hadden gevolgd, een laatsten groet aan den overleden voorman. 04.19 Einde ANNOTATIES: Mr. Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) politicus, dichter, prozaist, richtte in 1894 met elf anderen ('de twaalf apostelen') de Sociaal Democratische Arbeiders Partij op. In 1897 werd hij lid van de Tweede Kamer en hoofdredacteur van 'het Volk'. In november 1918 wilde hij een oproep tot revolutie doen uitgaan, die echter alom werd afgekeurd. Hij was getrouwd met de bekende schrijfster Nienke van Hichtum.