De havens van Amsterdam

Een film van den Regeerings Voorlichtings Dienst Londen, 1945