De Kinderpostzegelactie 1952

Polygoon Hollands Nieuws, november 1952