Installatie van Mgr. Alferink tot aartsbisschop van Utrecht

Polygoon Hollands Nieuws, 4 december 1955, zw/w