Koninginndag 1941 te Londen

British News, 31 augustus 1941

Koninginndag 1941 te Londen

British News, 31 augustus 1941

Journaalopnamen van de viering van de verjaardag van Koningin Wilhelmina in Londen, alsmede beelden van de uitreiking van een nieuw vaandel aan de Prinses Irene Brigade. BESCHRIJVING: 00.01 Mensen wandelen in het Regent's Park te Londen op weg naar het in het park gelegen openluchttheater waar door de Nederlanders de 61e verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina zal worden gevierd 00.04 Aankomst van Minister-President Gerbrandy per auto bij het openluchttheater 00.07 Twee manschappen van de Koninklijke Marechaussee bij de controle van de toegangskaarten 00.10 Prins Bernhard is op het terrein gearriveerd en wordt door een meisje in Volendam's kostuum een programma aamgeboden 00.14 De Prins begeeft zich in gezelschap van de adjudant van de Koningin, Jhr. de Jonge van Ellemeet naar zijn plaats 00.20 De Prins heeft zijn plaats ingenomen, rechts van de Prins de heer Gerbrandy en aan zijn linkerzijde de heer Paul Rijkens 00.27 Enige genodigden bij de plechtigheid, o.a. de ministers, Mr. H. van Boeyen en Vice-Admiraal J. Th. Furstner 00.31 Twee matrozen van de Nederlandse Marine hijsen de Nederlandse vlag tijdens het spelen van het Wilhelmus 00.53 Minister Gerbrandy tijdens zijn toespraak 02.58 Overzicht van het Openluchttheater met de aanwezigen 02.59 Toespraak van de Prins en brengt met de aanwezigen een driewerf hoera uit op Koningin Wilhelmina 03.56 Als afsluiting van de middag werd "De Bruiloft van Doris en Roosje" opgevoerd, met medewerking van een Nederlandse balletgroep die enige boerendansen opvoerde 05.02 Samenspel tussen Doris en Roosje 05.24 Aankomst van Thomasvaer en Pieternel per roeiboot, met de naam "Piet Hein", uit Nederland 05.40 Het uitspreken van hun wens door Thomasvaer en Pieternel 08.09 Tekst: British Olympic News, Neerlands Vrijheidsdag 27 augustus 1941, Uitreiking door H.M. Koningin Wilhelmina van de nieuwe standaard aan de Prinses Irene Brigade 08.14 Aankomst van enige auto's op een terrein. Over de opnamen heen staat de tekst: Ergens in Engeland 08.16 Hare Majesteit verlaat haar auto en wordt ontvangen door enige officieren 08.23 De Koningin wordt begroet door de Commandant van de Prinses Irene Brigade, Kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck 08.27 De opgestelde Nederlandse militairen 08.29 De inspectie van de Prinses Irene Brigade door de Koningin in gezelschap van de Prins en de Commandant van de Brigade 08.58 Toespraak van de Koningin tot de Brigade. Achter de Koningin zijn o.a. zichtbaar de adjudant van de Koningin, Jhr. de jonge van Ellemeet en Jhr. van Lawick van Pabst Naast de Koningin staat de Prins met de nieuwe standaard 10.16 Na haar toespraak nodigt de Koningin de aanwezigen uit om met haar een driewerf hoera uit te brengen op het Vaderland 10.28 Overhandiging van het vaandel door de Commandant van de Brigade aan de vaandelwacht 10.34 Defile van de manschappen van de Prinses Irene Brigade, gevolgd door een aantal gevechtswagens, voor de Koningin en Prins 11.17 Einde