De Rijn van Lobith tot aan zee (bekend als: Rijnfilm)

Polygoon Opdrachtfilm, 1922 (stom)

De Rijn van Lobith tot aan zee (bekend als: Rijnfilm)

Polygoon Opdrachtfilm, 1922 (stom)

Aardrijkskundige onderwijsfilm in zes delen, ook wel "Rijnfilm" genoemd. De toeschouwer wordt meegenomen op een raderboot over de rivier de Rijn. De reis begint bij de grenspaal waar de Rijn Nederland binnenstroomt. Via Arnhem gaat de reis verder tot aan de Noordzee. In deze vertoningskopie komen gefireerde onderwerpen voor. Film kwam tot stand onder pedagogische leiding van dhr. A.M. van der Wel, direkteur van de Gemeentelijke Schoolbioscoop te Rotterdam. Camera: I.A. Ochse.