Arme blanken (Holland Doc)

Saskia Vredeveld, IKON, 2010

Arme blanken (Holland Doc)

Saskia Vredeveld, IKON, 2010

Na de afschaffing van de apartheid is er in Zuid-Afrika veel ten goede veranderd. De zwarte bevolking heeft meer rechten en meer kansen gekregen in een nieuwe democratische samenleving. Maar niet iedereen heeft van de nieuwe situatie geprofiteerd. De nieuwe onderklasse van Zuid-Afrika richt zich op een aantal blanke gezinnen die, veelal als gevolg van de voorkeursbehandeling van zwarten, hun baan zijn kwijtgeraakt en in armoede zijn vervallen.

advertentie